REGULAMIN LIGI SENIORÓW (do pobrania)

X JUBILEUSZOWA EDYCJA PŁOCKIEJ LIGI SENIORÓW w BOWLINGU SPORTOWYM
Organizator:
Integracyjny Klub Bowlingu Sportowego FIREBALLS Płock

Terminy rozgrywek:
5 lutego do 26 maja 2018 r – 16 kolejnych tygodni
1 kolejka od 05. 02 do 11. 02
2 kolejka od 12. 02 do 18. 02…… i tak gramy 16 kolejek

Uczestnicy:
Grać może każdy zawodnik i amator bez ograniczeń. Seniorzy: 50+, 60+, 70+ otrzymują handicap.

System gier:
Do rozegrania 6 gier muszą przystąpić minimum 2 osoby jednocześnie, które wcześniej rezerwują sobie odpowiadający im termin w danym tygodniu oraz smarowanie, które ustala organizator na każdą kolejkę.
Gracze rozgrywają 6 kolejnych gier, których wyniki wpisują na odcinku danej kolejki pobranym z recepcji.
Nie może to być 7 lub więcej gier i wybranie z nich 6 najlepszych wyników.
Zgodność wyników z tablicą pracownik Recepcji potwierdza podpisem i załączonym wydrukiem komputerowym, który zostanie przesłany również mailowo do klubu.
Wyniki rozegranych gier pozostawiamy w Recepcji.

Koszt:
Koszty wynajęcia toru do rozegrania 6 gier uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
W miesiącu kwietniu dojdzie jednorazowa opłata 50 zł na nagrody.

Punktacja:
Wyniki podsumowuje się w każdy poniedziałek po zakończeniu danej kolejki na podstawie znajdujących się w recepcji odcinków gier poszczególnych zawodników i wydruków z systemu.
Za każdą kolejkę przyznawane są punkty do klasyfikacji generalnej:
I miejsce – 20 pkt,
II miejsce – 18 pkt,
III miejsce – 16 pkt,
IV miejsce – 15 pkt……. i tak dalej – kolejne miejsca o 1 pkt mniej.
O miejscu końcowym zadecyduje suma punktów z 16 – stu kolejek ( w przypadku równej ilości punktów po 16 – stu kolejkach o wyższym miejscu decyduje wiek zawodnika ).

Handicap:
Seniorzy 50+ – 5 pkt, 60+ – 10 pkt, 70+ – 15 pkt dodane do każdej gry w poszczególnych kolejkach.

UWAGA! WAŻNE!
W razie niemożności udziału w danej kolejce ( urlop, wyjazd itp. ) można rozegrać awansem w tygodniu poprzedzającym nieobecność wpisując na odcinku „awansem” i podając termin kolejki którą chcemy rozegrać.
Nie może to mieć miejsca po fakcie rozegrania danej kolejki – musi być awansem.

Nagrody:
Za miejsca I – XIV przy rozegraniu minimum 50% kolejek – złote, jubileuszowe kręgle oraz inne nagrody niespodzianki.

Statystyk: maria_wroblewska@op.pl; sprawy organizacyjne Jacek Wróblewski 602124 167.