REGULAMIN LIGI (do pobrania)

REGULAMIN LIGI BOWLINGOWEJ
WIOSNA 2018
(Pierwszy turniej 22.01.2018 )

1. Liga bowlingowa składa się z 20 turniejów rozgrywanych co tydzień w poniedziałek o godz.18.30 w kręgielni „Dębowa” w Galerii Wisła, Płock ul. Wyszogrodzka 144.

2. Wszyscy zawodnicy biorący udział w rozgrywkach mają przyznane handicapy indywidualne w celu wyrównania szans słabszych i mocniejszych graczy.
Handicapy są przyznawane na zasadach i wg wzoru opisanych w pkt. 11 regulaminu.

3. Prowadzącymi Ligę są Piotr Mital, Michał Wiechno i Krzysztof Augustowski.

4. Koszt każdego turnieju wynosi 50zł
(dla członków klubu Fireballs Płock, uprawnionych do zniżek, opłata wynosi 35zł)

5. Wszystkie gry i pojedynki rozgrywane są systemem zmiennych torów.

6. Eliminacje – każdy zgłoszony uczestnik rozgrywa po 5 gier. Na jednym torze optymalnie będą grały po 2-3 osoby, jednak organizator lub prowadzący może zarządzić inaczej z przyczyn technicznych lub dużej frekwencji. Gry eliminacyjne rozgrywane są na 10 torach przy frekwencji min. 25 osób. W przypadku mniejszej liczby uczestników eliminacje będą odbywały się na 8 torach. Zmiana torów następuje po rozegraniu 3 gier eliminacyjnych. Wszyscy zawodnicy rozpoczynający na torach parzystych przesuwają się o 2 tory w prawo, natomiast zawodnicy rozpoczynający na torach nieparzystych o 2 w lewo.

7. AWANS – do półfinału awansuje 16 osób z najwyższą sumą punktów z 5 gier.
Osoby które zajęły pozostałe miejsca w eliminacjach otrzymują punkty do klasyfikacji generalnej według obowiązującej punktacji (pkt.10 regulaminu).

8. Półfinał – Osoby które awansowały do półfinału rozgrywają 2 gry od zera.
O awansie do rundy finałowej decyduje suma dwóch gier półfinałowych i bonusu za wynik z eliminacji.
Zawodnicy którzy zajęli w półfinale miejsca 9-16 otrzymują punkty do klasyfikacji generalnej według obowiązującej punktacji (pkt. 10 regulaminu).

9. Finał
W finałach gra 8 osób z najwyższą sumą dwóch gier półfinałowych i bonusu za wynik z eliminacji.
Najlepsza ósemka rozgrywa jedną grę.
Finały rozgrywane są na 4 torach.
Po rozegranej grze finałowej zawodnicy zostają sklasyfikowani na miejscach 1-8 i otrzymują punkty do klasyfikacji generalnej zgodnie z obowiązującą punktacją (pkt.10 regulaminu).

10. Klasyfikacja Generalna i Punktacja – po każdym turnieju przyznawane będą punkty wg schematu:
1 miejsce – 25 pkt.
2 miejsce – 23 pkt.
3 miejsce – 21 pkt.
4 miejsce – 18 pkt.
5 miejsce – 16 pkt.
6 miejsce – 14 pkt.
7 miejsce – 12 pkt.
8 miejsce – 10 pkt.
9–16 miejsca – 7 pkt.
17 miejsce i w dół – 3 pkt.
Dodatkowo 2 pkt. do klasyfikacji generalnej otrzymuje osoba za najwyższy wynik 1 gry w danej kolejce.
Do końcowej klasyfikacji generalnej zalicza się 15 najlepszych rozegranych turniejów. Osobom które wezmą udział w 16 i więcej turniejach, zostaną odliczone z klasyfikacji generalnej punkty z turniejów gdzie uzyskały najmniejszą liczbę punktów.
W przypadku takiej samej liczby punktów w klasyfikacji generalnej o zajętym miejscu decyduje średnia jaką uczestnik uzyskał ze wszystkich gier rozegranych w całej edycji ligi „Wiosna 2018”.

11. Handicap (HDCP) – W każdym turnieju, doliczane są zawodnikom handicapy indywidualne (do każdej gry- także w półfinałach i finałach), które mają za zadanie niwelowanie różnic w umiejętnościach graczy.
Handicapy są tak obliczone, aby wszyscy, niezależnie od poziomu umiejętności mieli równe szanse w starciu z najlepszymi.
Handicapy są aktualizowane po każdych pięciu kolejkach ligowych.
Zawodnicy ze średnią powyżej 160 pkt. (dawna I liga) nie otrzymują handicapów.
Kobiety ze średnią powyżej 160 pkt. otrzymują 5 pkt. handicapu.
Pozostali otrzymają swój indywidualny handicap wyliczany wg wzoru:
[170- (średnia zawodnika/zawodniczki)] * 80% – wynik działania zostanie zaokrąglony do pełnych pkt.
Np. handicap dla zawodnika/zawodniczki ze średnią 124pkt.:
(170-124) * 80% = 36,8 czyli handicap= 37pkt.
Do potrzeb obliczeń wykorzystujemy średnią gracza z Letniego Pucharu lub ostatniej edycji Ligi, gdzie gracz osiągnął frekwencję uczestnictwa minimum 50%.
Dla osób, które nigdy wcześniej nie brały udziału w lidze, handicap początkowy zostanie wyliczony z pierwszych eliminacji.
Liczba 170pkt., użyta w obliczeniach, jest to średnia uzyskana w ostatniej lidze przez graczy, którzy nie mają prawa do handicapu (dawniej – średnia I ligi).

W półfinale zawodnicy w zależności od zajętego miejsca w Eliminacjach otrzymują dodatkowe punkty do sumy dwóch gier wg. schematu:
1. Miejsce z eliminacji – 80 pkt. 9. Miejsce z eliminacji – 20 pkt.
2. Miejsce z eliminacji – 72 pkt. 10. Miejsce z eliminacji – 16 pkt.
3. Miejsce z eliminacji – 64 pkt. 11. Miejsce z eliminacji – 12 pkt.
4. Miejsce z eliminacji – 56 pkt. 12. Miejsce z eliminacji – 10 pkt.
5. Miejsce z eliminacji – 48 pkt. 13. Miejsce z eliminacji – 8 pkt.
6. Miejsce z eliminacji – 40 pkt. 14. Miejsce z eliminacji – 6 pkt.
7. Miejsce z eliminacji – 32 pkt. 15. Miejsce z eliminacji –4 pkt.
8. Miejsce z eliminacji – 24 pkt. 16. Miejsce z eliminacji – 2 pkt.

12. Nagrody po każdym turnieju – w każdym turnieju za miejsca 1, 2 i 3 zawodnicy otrzymają:
1 miejsce – imienny kupon na godzinę gry w kręgle do wykorzystania w ciągu całego tygodnia
2 miejsce – imienny kupon na godzinę gry w kręgle do wykorzystania od poniedziałku do czwartku, w godzinach 10:00-20:00
3 miejsce – imienny kupon na godzinę gry w kręgle do wykorzystania od poniedziałku do czwartku, w godzinach 10:00-16:00

13. Nagrody na zakończenie Sezonu „Wiosna 2018” (nagrody te uwarunkowane są średnią frekwencją na spotkaniach ligowych na poziomie nie niższym niż 16 graczy)
Na zakończenie sezonu „Wiosna 2018” osoby które zajmą 1,2 i 3 miejsce otrzymają nagrody:
1 miejsce – Karnet ważny do 31 sierpnia 2018 r. uprawniający do darmowej gry kręgle w ciągu całego tygodnia
2 miejsce – Karnet ważny 31 sierpnia 2018 r. uprawniający do darmowej gry w kręgle od poniedziałku do czwartku, w godzinach 10:00-20:00
3 miejsce – Karnet ważny do 31 sierpnia 2018 r. uprawniający do darmowej gry w kręgle od poniedziałku do czwartku, w godzinach 10:00-16:00.
Do korzystania z karnetu uprawnione są tylko osoby, na które karnet został wystawiony. Nie mogą trenować z innymi osobami w ramach karnetu.

14. Karta Klubowa – osoby, które wstąpią do klubu Fireballs Płock nabędą prawa do dużych zniżek w opłatach za udział w lidze i korzystanie z kręgielni poza rozgrywkami.